Regulamin korzystania z serwisu

Zgadzając się na współpracę, akceptujesz postanowienia regulaminu.
1. Informacje ogólne

1.1 Właścicielem sklepu internetowego TM Druk oraz jego administratorem jest:

TM DRUK Iwona Cianciara
Ul. Trakt Lubelski 253
04-667 Warszawa
NIP 952-150-83-90

Zwany dalej w poniższym regulaminie TM Druk.

 

1.2 Biuro obsługi Klienta mieści się pod adresem:

TM DRUK
Ul. Trakt Lubelski 253
04-667 Warszawa
e-mail: biuro@tmdruk.com.pl

 

1.3 Serwis znajduje się pod adresem: www.tmdruk.com.pl

1.4 Regulamin ten określa prawa i obowiązki stron umów ,warunki korzystania z serwisu, zakres odpowiedzialności stron, warunki składania zamówień, warunki ich realizacji oraz tryb postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji.

 

2. Zasady korzystania z serwisu www.tmdruk.com.pl

2.1 Korzystanie z serwisu tmdruk.com.pl (złożenie zamówienia ) oznacza, że Klient zaakceptował regulamin oraz zasady w nim zawarte.

2.2 Klientami serwisu Tmdruk.com.pl mogą być zarówno osoby fizyczne jak i firmy.

2.3.Korzystać z serwisu mogą Klienci posiadający konto w Tmdruk.com.pl jak również nie posiadający konta.

2.4 Konto tworzy się poprzez wejście w opcję „Zaloguj” a następnie „Zarejestruj się” i wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2.5 Klient rejestrując się na stronie drukarni lub składając zamówienie akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 ).

2.6. Serwis Tmdruk.com.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (dane, które zostały wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń złożonych w serwisie.

2.7 Dane Klienta zostaną usunięte lub zmienione po przysłaniu takiej prośby na adres: biuro@tmdruk.com.pl.

 

3. Realizacja zamówień.

3.1 Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta po prawidłowym złożeniu zamówienia.

3.2 Przesyłane pliki do druku powinny być zgodne ze wskazówkami znajdującymi się na stronie Tmdruk.com.pl

3.3 Jeżeli pliki otrzymane od Klienta nie są zgodne ze wskazówkami, o których mowa w punkcie 3.2 Tmdruk.com.pl powiadomi o tym Klienta.

3.4 Klient może zlecić przygotowanie danego pliku lub projektu do wydruku za dodatkowym wynagrodzeniem.

3.5 Aby rozpocząć realizację zamówienia niezbędne jest jego opłacenie.

3.6 Tmdruk.com.pl gwarantuje ochronę danych osobowych Klienta oraz zobowiązuje się do wykorzystywania otrzymanych projektów, plików, grafik i innych danych nadesłanych przez Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3.7 Tmdruk.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść pliku (projektu), a także za błędy merytoryczne, stylistyczne lub ortograficzne znajdujące się w treści pliku (projektu), stanowiącego przedmiot zamówienia. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

3.8 Tmdruk.com.pl nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez Klienta chyba, że klient dokona takiego zlecenia.

3.9 Jeśli Klient zleci korektę prac, wszystkie dokonywane przez Tmdruk.com.pl korekty prac są przesyłane do klienta w celu akceptacji. Jest to usługa dodatkowo płatna i o kosztach poprawek informowany jest Klient.

3.10 Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

3.11 Tmdruk.com.pl nie archiwizuje plików przesyłanych przez Klientów. Piki te są usuwane lub odsyłane po 14 dniach od dnia realizacji zlecenia. Archiwizacja może zostać przeprowadzona na wyraźne życzenie Klienta.

 

4. Terminy Realizacji

4.1 Terminy realizacji, podajemy zawsze w dniach roboczych i są różne dla poszczególnych produktów.

4.2 Podawane na stronie Tmdruk.com.pl terminy realizacji są terminami orientacyjnymi, przy czym dokładamy wszelkich starań, aby terminy te były dotrzymywane. W przypadku zamówień nietypowych Tmdruk.com.pl zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

4.3 Termin realizacji liczony jest od chwili zaakceptowania pliku do wydruku oraz opłacenia przez Klienta zamówienia. Dzień akceptacji pliku lub dzień opłacenia zlecenia jest dniem zerowym ( od którego liczymy czas realizacji ), w zależności co nastąpi później.

4.4 Czasu dostawy przesyłki nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Przewidywany czas dostawy przesyłki na terenie Polski to 3 dni robocze. Przy czym zwykle przesyłka dostarczana jest następnego dnia po wysyłce.

4.5 W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia (np. awaria maszyny), nasi pracownicy niezwłocznie powiadomią o tym Klienta a także o przewidywanym następnym terminie realizacji.

 

5. Ceny i formy płatności

5.1 Wszystkie stawki cen (wynagrodzeń) poszczególnych usług i produktów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.

5.2 Cen nie obejmują ewentualnego kosztu przesyłki. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od rozmiarów oraz wagi przesyłki, miejsca dostawy jak również czasu dostawy. Koszty przesyłek znajdują się na stronie internetowej i są stawkami brutto.

5.3 W chwili złożenia zamówienia Klient zobowiązuje się odebrać zamówiony towar i zapłacić za niego.

5.4 Wyboru formy płatności dokonuje Klient w momencie składania zamówienia.

5.5 Płatność może być zrealizowana w następującej formie:
a) przelewem z góry na rachunek bankowy
b) poprzez płatności online platnosci.pl bądź payu.pl .
c) kartą kredytową
d) gotówką przy odbiorze towaru osobiście

 

6. Reklamacje

6.1 Reklamację należy przesyłać na adres mailowy biuro@tmdruk.com.pl lub listem na adres Tmdruk.com.pl, ul. Trakt Lubelski 253 26, 04-667 Warszawa.

6.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności towaru lub usługi.

6.3 Reklamacje można złożyć do 10 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

6.4 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. Od 8.00 do 18.00

6.5 Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni od chwili zgłoszenia, przy czym dokładamy wszelkich starań, aby reklamację rozpatrzyć jak najszybciej.

6.6 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Tmdruk.com.pl niezwłocznie, nieodpłatnie usunie wadę. Sposób usunięcia wady skonsultuje wcześniej z Klientem.

6.7 Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu do Tmdruk.com.pl całego zamówionego nakładu. Reklamowany nakład odbierany jest przez kuriera na zlecenie i koszt Tmdruk.com.pl

6.8 Warunki składania reklamacji na przesyłki

6.8.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub częściowej utraty przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Tmdruk.com.pl.

6.8.2 Reklamacje bez sporządzonego protokołu reklamacyjnego w obecności firmy kurierskiej nie będą rozpatrywane.

6.8.3 Reklamacja wniesiona po upływie 10 dni od daty przyjęcia przesyłki, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

6.8.4 W przypadku uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest do pozostawienia jej do dyspozycji Tmdruk.com.pl do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

 

7. Własność.

7.1 Prawa do serwisu Tmdruk.com.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy TMDruk Iwona Cianciara. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Tmdruk.com.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Tmdruk.com.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

8. Ważne informacje polityki prywatnosci RODO

8.1 Zbiór danych tmdruk.pl oraz tmdruk.com.pl został zgłoszony do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Głównego Inspektora Danych Osobowych.

8.2 Procedura ochrony danych osobowych, opisana jest w zakładce „Polityka prywatności”.

8.3 Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

8.4 W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.5 Wiecej mozna dowiedziec w zakladce Polityka Prywatnosci